Karjeros prioritetai – testas

1*wqJf6ja2T-s6AR724rQrsgGali būti, kad tavo karjeros vizija aiški kaip krištolas, bet visada verta paanalizuoti alternatyvas. Ypač jei nesi patenintas savo dabartine role. Tokią informaciją gali panaudoti kaip puikų aspiraties tašką savo ateities vizijos formavimui.
Edgar H. Shein ‘Career Anchors’ testas padeda atrasti tavo unikalią karjeros kompetencijų, motyvų ir vertybių kombinaciją.
Šio klausimyno tikslas – padėti aktyviai valdyti karjeros pasirinkimus. Pasauliui tampant vis sudėtingesniam ir labiau nenuspėjamam, žmonės turi daryti sunkesnius spendimus kaip rasti balansą tarp karjeros ir gyvenimo už darbo ribų.
Klausimynas padeda identifikuoti kertinius karjeros akmenis ir apmąstyti, kaip motyvai, kompetencijos ir vertybės yra susijusios su tavo karjeros pasirinkimais. Toks suvokimas įgalina rinktis ir spręsti taip, kad nekiltų priešprieša su tais dalykais, kuriuos tikrai vertini ir svarbiausia, neprieštarautų savęs suvokimui.
Tyrimai rodo, kad dauguma žmonių savo karjeros prioritetus sudėlioja į aštuonias kategorijas, kurias rasi aprašytas žemiau. Šios kategorijos, nors ir paremtos mokslu, turėtų būti vertinamos kaip nuorodos, bet ne absoliutūs karjeros tipai.
Man asmeniškai šis testas – ne pats geriausias bandymas sudėlioti žmones į lentynėles, tačiau neabejotinai geras įrankis pergalvoti prioritetus ir motyvacijas – kodėl noriu vieno ar kito dalyko.
Klausimų vertinimai:
Taigi, pasistenk į klausimus atsakyti kiek įmanoma sąžiningiau ir greičiau. Stenkis vengti ekstremalių vertinimų, nebent turi labai stiprų požiūrį vienu ar kitu klausimu.
Vertink vienetu, jei teiginys niekada netinka
Vertinki dvejetu, jei teiginys tinka retai
Vertink trejetu, jei teiginys dažnai tinka
Vertinki ketvertu, jei teiginys tinka visada
Na ir pagaliau pats testas
 1. Aš svajoju daryti savo darbą taip gerai, kad mano, kaip eksperto, nuomonės būtų nuolat klausiama.
 2. Jaučiuosi labiausiai save realizuojantis darbe, kai galiu integruoti ir valdyti kitų pastangas.
 3. Svajoju pie karjerą, kuri man leistų daryti mano darbą paties nustatytais būdais ir pasirinktu metu/terminais.
 4. Saugumas ir stabilumas yra svarbiau negu laisvė veikti ir autonomiškumas.
 5. Aš visada ieškau idėjų, kurios leistų pradėti nuosavą verslą.
 6. Aš jausiuosi sėkmingas savo karjeroje tik tada, jei jausiu, kad darau gerą visuomenei.
 7. Aš svajoju apie darbą, kuris man leistų spręsti sudėtingas problemas ir susidurti su tirrias iššūkiais.
 8. Aš geriau jau ieškočiau kito darbdavio, nei imčiausi darbo, kuris man neleistų skirti pakankamai dėmesio asmeniniams ir šeimos reikalams.
 9. Aš jausiuosi sėkmingas savo karjeroje tik tada, jei galėsiu išvystyti savo techninius ar funkcinius/specializuotus įgūdžius iki labai aukšto lygio.
 10. Aš svajoju vadovauti sudėtingoms organizacijoms ir daryti sprendimus, kurie turi įtakos dideliam kiekiui žmonių.
 11. Geriausiai jaučiuosi tada, kai pats sprendžiu, kokias užduotis atlikti, kokiu būdu, kada ir iki kada.
 12. Aš mieliau pakeisčiau darbą, nei imčiausi užduoties, kuri keltų riziką mano darbo saugumui esamoje darbovietėje.
 13. Kurti nuosava verslą man svarbiau, nei užimti aukštą poziciją kažkieno kito organizacijoje.
 14. Jaučiuosi geriausiai, kai gailiu panaudoti savo talentus pasitarnauti kitiems.
 15. Jausiuosi sėmingas savo karjeroje jei galėsiu susidurti ir įveikti didelius iššūkius.
 16. Svajoju apie karjerą, kuri leistų integruoti darbinius, asmeninius ie šeimos poreikius.
 17. Užimti aukšto vadovo pareigas savo srityje atrodo patraukliau, negu vadovauti multifuncinėms komandoms.
 18. Jausiuosi sėkmingas savo karjeroje tik tada, jei tapsiu multifunkcinės komandos vadovu.
 19. Jausiuosi sėkmingas savo karjeroje tik tada, jei pasieksiu visišką autonomiją ir laisvę veikti.
 20. Aš noriu dirbti organizacijose, kurios gali užtikrinti saugumo ir stabilumo jausmą.
 21. Mano karjera yra sėkminga tada, kai galiu sukurti/nuveikti dalykus, kurie pagrįsti mano idėjomis ir pastangomis.
 22. Mano karjeros pasirinkimams yra svarbu naudoti įgūdžius tam, kad pasaulis taptų geresne vieta gyventi.
 23. Geriausiai jaučiausi savo darbe, tuomet kai sugebėjau išspręsti neišsprendžiamas problemas.
 24. Jaučiuosi sėkmingas tada, kai galiu subalansuoti  asmeninius, šeimos ir karjeros klausimus.
 25. Geriau jau ieškočiausi darbo kitur, nei sutikčiau rotuotis į sritį, kurioje neturiu jokios patirties.
 26. Tapti multifuncinės komandos vadovu man svarbiau nei tapti vadovu dabartinėje ekpertizės srityje.
 27. Galimybė planuotis savo darbus nepriklausomai man yra svarbiau, nei saugumas.
 28. Geriausiai jaučiuosi savo darbe kai esu finansiškai saugus ir užtikrintas dėl saco dardo vietos.
 29. Jausiuosi sėkmingas savo karjeroje tik tada, jei man pavyks sukurti kažką, kas yra visiškas mano idėjų ir pastangų produktas.
 30. Svajoju apie karjerą, kuri svariai prisideda prie humanizmo ir visuomenės gerovės.
 31. Savo darbe aš ieškau galimybių išbandyti savo sugebėjimus.
 32. Turėti balansą tarp asmeninių ir profesinių poreikių man yra svarbiau, nei užimti aukštas pareigas.
 33. Geriausiai jaučiuosi savo darbe, kai galiu panaudoti savo talentus ir išskirtinius įgūdžius.
 34. Mieliau išeičiau dirbti kitur, nei imčiausi pareigų, kurios mane atitolintų nuo galimybės tapti multifunciniu vadovu.
 35. Mieliau išeičiau dirbti kitur, nei imčiausi pareigų, kurios sumažintų mano autonomiją ir apribotų laisvę veintiún.
 36. Svajoju apie karjerą, kuri man leistų jaustis saugiai ir stabiliai.
 37. Svajoju pradėti savo verslą.
 38. Mieliau keisčiau darbdavį, nei imčiausi darbo, kuris man nebeleistų būti naudingu kitiems.
 39. Spręsti neišsprendžiamas problemas man svarbiau, nei užimti aukštas pareigas.
 40. Visada ieškojau tokių pareigų, kurios nemaišytų asmeniniams ir šeimos reikalams.
O dabar surašykite savo balus į lentelę:
Klausimas
3
11
19
27
35
Viso:
Autonomija/Laisvė veikti
Klausimas
4
12
20
28
36
Viso:
Saugumas/Stabilumas
Klausimas
1
9
17
25
33
Viso:
Techninė funkcija
Klausimas
2
10
18
26
34
Viso:
Tarpfunkcinis vadovavimas (direktorius)
Klausimas
5
13
21
29
37
Viso:
Verslumas
Klausimas
6
14
22
30
38
Viso:
Prasminga tarnystė
Klausimas
7
15
23
31
39
Viso:
Grynas iššūkis
Klausimas
8
16
24
32
40
Viso:
Gyvenimo būdas
Kuo aukštesnis bendrasis balas vienoje eilutėje, tuo svarbesnis šis karjeros aspektas. Ir žinoma, kuo sąžiningesni buvo atsakymai, tuo tikslesnis rezultatas.
 1. Autonomija/laisvė veikti. Kertiniai motyvai karjeroje yra nesuvaržyta lasivė auginti profesinę ar techninę/funkcinę kompetenciją. Įmonės aplinka riboja, atrodo kiek iracionali ir/arba besibraunanti į asmeninį gyvenimą. Ryškus poreikis nusistatyti savo ritmą ir tempą, tavrkaraštį ir gyvenimo būdą. Kartais jaučiamas šioks toks konfliktas tarp praleistų galimybių paaukštinimui ir kaltės jausmo, kad nesiekei aukščiau.
 2. Saugumas/stabilumas. Žmonės prisirišę prie šių savybių yra linkę dartyti tai, ko reikalauja iš jų jų darbdaviai tam, kad išsaugotų darbo stabilumą, padorų atlyginimą ir saugią ateitį.Tokie žmonės dažniau nei kiti leis organizacijai lemti jų karjerą ir pasitikės ja.
 3.  Gyvenimo būdas. Šie asmenys nori, jiems reikia integruoti asmeninį ir šeimos gyvenimą į karjerą. Jiems dažnai svarbi autonomija ir nepriklausomumas. Jie dažnai apibūdina profesinę sėkmę plačiau nei vien tik pareigomis. Geografija dažnai lemia, kartais ir riboja jų pasirinkimus.
 4. Techninė funkcija.Svarbiausia yra techninė ar sritis, kurioje specializuojamasi. Tokios žmonių grupės įvazdis savo pačių akyse priklauso nuo jautimosi kompetencijos viršūnėje. Būti vadovu jiems ne tikslas, bet jie mielai prisiima vadovavimo atsakomybę, kuri ateina kartu su karjeros progresija jų darbo srityje. Reikia pabrėžti, kad jiems augimą reiškia tik progresavimas savo srityje.
 5. Tarpfunkcinis vadovavimas arba direktorius. Tai trijų kompetencijų kombinacija:
  1. Analitiniai gebėjimai – sugebėjimas identifikuoti, analizuoti ir spręsti problemas esant neužtikrintoms situacijoms, kai ne visa informacija yra žinoma.
  2. Tarpasmeniniai gebėjimai – sugebėjimas daryti įtaką, prižiūrėti ir vesti skirtingo profesinio lygio darbuotojus link efektyvesnio organizacinių tikslų siekimo.
  3. Emociniai gebėjimai – būti stimuliuojamam emocinių ir tarpasmeninių krizių, o ne ejaustis išsunktam. Gebėjimas prisiimti didelę atsakomybę, kuri neparalyžuoja, sugebėjimas daryti sunkius sprendimus be kaltės ir gėdos jausmo.
 6. Verslumas. Noras sukurti kažką, kas yra visiškas jų produktas yra esminis. Šis poreikis yra toks svarbus, kad tokie žmonės toleruos ne vieną nesėkmę savo karjeroje, kad pasiektų savo. Kiti punktai nepatenkina jų poreikio šimtu procentų, nors jiems taip pat svarbus autonomijos, vadovavimo, laisvės, noro išnaudoti savo talentus ir finansinio stabilumo klausimas.
 7. Prasminga tarnystė. Žmonės šioje grupėje nori vien tik užsitikrinti stabilų pajamų šaltinį, bet ir dirbti prasmingus darbus. Jie dažniausiai koncentruojasi darbuose, kur spendžiamos produktų saugumo, pajamų nelygybės, aplinkos, medicinos problemos. Darbdavio keitimas yra labai tikėtinas ir jokie paaukštinimai ar karjeros posūkiai, nukreipiantys nuo tikslo yra nepriimtini.
 8. Grynas iššūkis. Žmonės šioje grupėje gyvena galinėdamiesi su neįmanomais dalykais, sprendžiantys neišsprendžiamas problemas. Pagrindinis karjeros variklis jiems – galimybė laimėti, kai pergalė sunkiai pasiekama. Tokie žmonės dažnai sutinkami intelektinėse profesijose. Naujumas, įvairovė ir užduoties sunkumas yra jų draivas, o kas lengva greitai pasidaro nuobodu.
Dabar surikiuok savo rezultatus nuo didžiausio iki mažiausio pagal svarbumą. Kas tavo penketuke?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s